כמה מילים על ביטוח מנהלים

החל מ-1 בינואר 2008 הוחלה פנסיית חובה על המעסיקים והעובדים במדינה. החוק הגדיר את מחויבות המעסיקים והעובדים להפריש כספים ממשכורתם לצורך חסכון פנסיוני. סה"כ ההפרשות מן השכר לחסכון הפנסיוני עומדות על 18.5% מהשכר והן כוללות גם את הפרשות העובד (6%) והפרשות המעביד.  (12.5%)

סוגי חסכונות המעביד

החסכונות הפנסיוניים הקיימים כיום בשוק הן ארבעה במספר, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, פנסיה תקציבית וקופת גמל לתגמולים. ביטוח מנהלים הוא סוג של חסכון פנסיוני המשלב גם אלמנט ביטוחי שכולל כיסוי למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה.
תנאי ביטוח המנהלים מוגדרים באמצעות חוזה הנחתם בין המבוטח לבין החברה המבטחת ולא ניתן לבצע שינויים כלשהם במהלך תקופת החוזה. דמי הניהול בתוכניות ביטוח מנהלים הם גבוהים באופן יחסי לאפיקי חסכונות פנסיונים אחרים משום שהסיכון נופל על חברת הביטוח ולא על יתר העמיתים המבוטחים.
בביטוח מנהלים תעריפי הכיסוי הביטוחי ידועים מראש. כל מבוטח נדרש למלא הצהרת בריאות ובה עליו לציין תחביבים, עיסוקים, להצהיר אם הוא מעשן או לא ועל סמך הצהרה זו נקבע התעריף לעלות הכיסוי הביטוחי. ברגע שנקבע תעריף ביטוחי הוא לא ניתן לשינוי.
בביטוח מנהלים הביטוח חל החל מהצטרפות המבוטח לתוכנית, בקרנות פנסיה לעומת זאת קיימת תקופת הכשרה שבה המבוטח אינו מבוטח על מחלות שקדמו להצטרפותו לתוכנית. 
בביטוח מנהלים בשונה מקרנות הפנסיה, ניתן לוותר על הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה בכדי להפנות סכומים גבוהים יותר לחסכון.
במרכיב ביטוח הריסק של ביטוח המנהלים ניתן לבחור את סוג התוכנית, אם זאת תהיה תכנית שמעניקה פיצוי לשארי המבוטח בסכום חד פעמי או בצורת משכורת חודשית.  

מקדם המרה

אחד המושגים החשובים ביותר בתוכנית ביטוח המנהלים הוא המונח מקדם המרה. 
מקדם המרה הוא מספר המחשב את תוחלת החיים שלכם לאחר הפרישה ומסייע בחישוב סכום הקצבה לה תהיו זכאים בעת הפרישה. 
את מקדם ההמרה קובעים בהתאם למאפיינים אישיים של כל מבוטח לפי פרמטרים כמו: גיל, מגדר, שנת פרישה, מצב משפחתי ועוד. הכול נקבע כמובן בהתאם להנחיות המשרד הממשלתי שאחראי על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
בכדי לחשב את סכום הקצבה לה אתם זכאים יש לחלק את סכום החיסכון שהצטבר לכם בתוכנית במקדם ההמרה שנקבע לכם והערך המחושב מציין את סכום הקצבה החודשית.
כך לדוגמה אם חסכתם מיליון ש"ח ומקדם ההמרה שנקבע לכם הוא 200, סכום הקצבה החודשית לה אתם זכאים הוא 5,000 ש"ח.
בעבר תוכניות ביטוח מנהלים קבעו מקדם המרה מובטח כבר בשלב רכישת הפוליסה אולם החל משנת 2013 כבר לא ניתן לרכוש פוליסות עם מקדם המרה מובטח משום שתוחלת החיים רק עולה  עם השנים.

חשוב לדעת!

חשוב לדעת שביטוח מנהלים משלב בין חסכון לתוכנית ביטוח ולכן התשלום עבור הכיסויים הביטוחיים בתוכנית נעשה על חשבון ההפקדות לחסכון. גובה החיסכון שיצטבר לכם בעת פרישה תלוי בגורמים שונים כגון: משך הזמן שבו המבוטח הפקיד תשלומים לתוכנית החיסכון, רציפות וגובה התשלומים שהופקדו לחשבון, שיעור התשואה שהשיגה עבורו חברת הניהול שניהלה את התוכנית
וגובה דמי הניהול ששילם המבוטח לחברת הניהול. על מנת להבטיח חסכון מקסימלי לעת פרישה חשוב לבחור בחברת ניהול שתצליח להשיג עבורכם תשואה גבוהה עם סיכון ודמי ניהול נמוכים.

הישגים ביטוח מנהלים

לחברת הישגים ניסיון רב שנים בצירוף מבוטחים לתוכניות ביטוח מנהלים, הניסיון וההכרות המעמיקה שלנו עם תחום ביטוח המנהלים מאפשרים לנו לבחור עבורכם ביטוח מנהלים שימקסם את החסכון שלכם לעת פרישה. מלאו פרטים באתר וצרו איתנו קשר בנוגע להצטרפות לתוכנית ביטוח מנהלים מתאימה.

גלילה לראש העמוד

תודה !

קיבלנו את הבקשה
ונחזור בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן